Datblygodd fy nghariad at ffotograffiaeth yn ystod fy arddegau yn Nyffryn Nantlle yng Ngogledd Orllewin Cymru wrth i mi ddechrau arbrofi â chamerâu SLR, yn enwedig ffotograffiaeth golau isel. Ers hynny rwyf wedi astudio a gweithio yn y cyfryngau creadigol; fel Tynwr Focws a Dyn Camera, yn ogystal â pharhau i ddatblygu prosiectau ffotograffiaeth personol.

Mae gweithio fel dyn camera anibynol yn fy ngalluogi i ddatblygu’n greadigol, yn ogystal â rhoi’r cyfle i mi weithio ar fy steil bersonol wrth dynnu llunia. Mae’r math yma o waith yn fy ngalluogi i weithio gydag ystod eang o bobol a phrosiectau, a phob un yn wahanol iawn. Mae fy lluniau wedi ymddangos ar wefan BBC Nature ac rwyf wedi arddangos casgliad o luniau mewn nifer o leoliadau celfyddydol yng Ngogledd Cymru. Roedd fy arddangosfa diweddara yn y Galeri yng Nghaernarfon dros gyfnod yr haf yn llwyddianus iawn.

Rwy’n dod a dychymyg a chreadigrwydd i bob aseiniad, ac er bod gennyf steil benodol rwy’n ddigon parod i ystyried cynigion cleientiaid er mwyn cyfleu pa bynnag steil sy’n ateb eu gofynion.

——-

My passion for photography was born during my teenage years in the Nantlle Valley in North West Wales when I first started experimenting with SLR cameras, especially low light photography. Since then I have studied and worked in creative media; as a Technical assistant and Camera Operator, whilst continuing my passion for photography.

Working as a  freelance camera man allows me to develop creatively, as well as giving me the opportunity to develop my personal style of capturing photographs.  This sort of work allows me to work in my own style, with a great variety of people and on projects; no two of which are ever the same. My pictures have appeared on the BBC Nature website, and I have also exhibited in various cultural locations in North Wales. My last exhibition at the Galeri in Caernarfon during the summer was a success.

I bring imagination and creativity to all my assignment, and although I have a certain style of photography, I’m very open to a client’s suggestions to help create whatever style of photography is necessary to meet their needs.

Mr a Mrs Jackson